Eth Govèrn d’Aran, a trauèrs deth Servici Aranés de Benéster e Salut (SABS), signèren est an passat un convèni de cooperacion damb eth Centre Hospitalier Comminges Pyrénées de Saint-Gaudens e eth Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse entà pr’amor de contunhar e mielhorar eth tractament des urgéncies dera Val d’Aran qu’agen de besonh er accès ath CHU de Toulouse e/o ath CH Comminges Pyrénées.

A rason d’aguest convèni, eth sindic d’Aran, Carlos Barrera, e eth conselhèr de Territòri d’Aran, Jose A. Boya, era directora Servici Aranés de Benéster e Salut (SABS), Maria Àngels Borràs, er assessor d’Emergéncies dera Val d’Aran, Joan Canalias, e eth reponsable de TESVA, Fran Cardeñes, s’an reünit damb er assessor ena direccion deth SABS en relacions internacionals, Dr. Jean Louis Heib, eth cap deth Servici SAMU 31 (Service d’Aide Médicale Urgente), Professeur Vincent Bounes, e damb er adjunt ath cap deth Servici deth SAMU 31, Dr. Philippe Frontin.

Ena amassada s’an tractat aspèctes deth convèni coma:

  • Es traslats inter-ospitalaris d’urgéncia entre era Val d’Aran e es estructures de tractaments dera Haute-Garonne realizats a cargue deth SAMU 31, includit es motius entà recórrer ath Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, en cas de besonh, per subsidiaritat sus es èishi de collaboracion medica desvolopats pera Val d’Aran damb eth Centre Hospitalier de Comminges Pyrénées. Se sollicitarà eth permís deth SABS entàs demanes de traslats deth Centre Hospitalier Comminges Pyrénées enquias estructures de Toulouse
  • Es traslats des intervencions primàries sus eth territòri aranés pes servicis deth SAMU 31.

En paraules deth sindic d’Aran, Carlos Barrera: “Damb aguestes amassades volem contunhar mielhorant era sanitat e eth benéster des nòsti ciutadans damb un sistèma lògic e sostenible”.

Hònt: Conselh Generau d’Aran


El Govèrn de Aran, a través del Servicio Aranés de Bienestar y Salud (SABS), firmaron el año pasado un convenio de cooperación con el Centro Hospitalier Comminges Pyrénées de Saint-Gaudens y con el Centro Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse para continuar y mejorar el tratamiento de las urgencias de la Val d’Aran que necesiten el acceso al CHU de Toulouse y/o al CH Comminges Pyrénées.

A razón de este convenio, el sindic de Aran, Carlos Barrera, el conselhèr de Territorio de Aran, Jose A. Boya, la directora del Servicio Aranés de Bienestar y Salud (SABS), Maria Àngels Borràs, el asesor de Emergencias de la Val d’Aran, Joan Canalias, y el responsable de TESVA, Fran Cardeñes, se han reunido con el asesor en la dirección del SABS en relaciones internacionales, Dr. Jean Louis Heib, el responsable del Servicio SAMU 31 (Service de Aide Médicale Urgente), Professeur Vincent Bounes, y con el adjunto al responsable del Servicio del SAMU 31, Dr. Philippe Frontin.

En la reunión se han tratado aspectos del convenio cómo:

– Los traslados inter-hospitalarios de urgencia entre la Val d’Aran y las estructuras de tratamientos de la Haute-Garonne realizados a cargo del SAMU 31, incluido los motivos para recurrir al Centro Hospitalier Universitaire de Toulouse, en caso de necesidad, por subsidiariedad sobre los ejes de colaboración médica desarrollada por la Val d’Aran con el Centro Hospitalier de Comminges Pyrénées. Se solicitará el permiso del SABS para las peticiones de traslados del CH Comminges Pyrénées hasta las estructuras de Toulouse.

– Los traslados de las intervenciones primarias sobre el territorio aranés por los servicios del SAMU 31.

En palabras del sindic de Aran, Carlos Barrera: “Con estas reuniones queremos continuar mejorando la sanidad y el bienestar de nuestros ciudadanos con un sistema lógico y sostenible”.