Els ajuts són d’un import màxim de 6.000 euros per actuació i volen consolidar l’economia local, valoritzar el patrimoni cultural i millorar la competitivitat professional del territori.

El passat dimarts es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l’Alt Pirineu i Aran per a l’any 2019, gestionades per l’IDAPA.

Des del 3 fins al 22 de juliol es poden demanar els ajuts per al desenvolupament local i promoció del patrimoni cultural de l’Alt Pirineu i Aran. L’objectiu dels ajuts  és consolidar l’economia local de les comarques de l’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i la Cerdanya, i valoritzar el patrimoni cultural i millorar la competitivitat professional.

La línia d’ajuts està dotada en 180.000 € i seran susceptibles de ser subvencionades les activitats realitzades entre 1 de gener i el 31 de desembre de 2018.


(Pere Porta, Director de l’IDAPA)

Qui pot demanar les subvencions:

Ens locals de l’Alt Pirineu i Aran.

Associacions amb domicili social a l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran.

Els ajuts amb un import màxim de 6.000 euros per actuació s’adrecen a:

L’organització de fires i activitats que promoguin el desenvolupament local.

L’organització d’activitats formatives o lúdiques que incideixin en la promoció del patrimoni cultural.

L’edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic i científic.

No seran objecte dels ajuts:

La redacció de projectes d’obra, la rehabilitació i/o reforma d’edificis i altres elements patrimonials.

Qualsevol adquisició que sigui considerada com a inversió.

Els àpats, les begudes i les actuacions musicals si no són l’element principal de l’activitat.

Aquest tràmit només es pot fer per internet.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7908/1751697.pdf

El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web: http://www.eacat.cat  i ha de ser formalitzat pel/per la representant legal.

Info: IDAPA