L’Ajuntament de Naut Aran digitalitza els seus protocols de Protecció Civil (Duprocim) per fer-los fàcilment accessibles a totes les persones que hi son implicades.

Conscients de que el factor mes important davant d’una emergència produïda per un risc natural tipus inundació, incendi, nevades, o allaus, és el temps de reacció de les persones que en poden estar afectades, l’Ajuntament del Naut Aran ha implantat la eina “Ges-Emer” (Gestión de Emergencias) que permet disposar de tota la informació necessària a la pantalla de qualssevol dispositiu mòbil.

Entre les eines que es troben destaquen els Telèfons d’elements vulnerables, Recursos a la emergència, Equips de suport, Fitxes d’actuació, Geolocalització, entre d’altres i amb un Click ajuda a alcaldes, regidors, alcaldes pedanis i persones de suport, coordinar l’actuació de forma efectiva amb un únic objectiu, disminuir el risc i les seves conseqüències.

Ges-Emer ha estat desenvolupat per una Start-Up Pallaresa situada a Sort, i neix de la necessitat de traslladar la innovació tecnològica al camp de la protecció civil i la gestió de les emergències

El primer Municipi de Catalunya a ser implantat ha estat el Naut Aran, i de la ma del seu alcalde, Sr. César Ruiz-Canela, el dijous 22 de novembre es va efectuar una prova amb simulacre en la que s’ha posat en funcionament de la eina Ges-Emer. Un cop s’ha activat el simulacre, els regidors han rebut al seu mòbil tot el protocol d’emergència i el cap d’emergències municipal ha rebut una trucada gairebé immediata del Centre d’Emergències de la Generalitat de Catalunya, en prova de l’efectivitat de la eina.

Així doncs, el consistori segueix apostant per la digitalització i la innovació en tots aquells processos en els que el ciutadà pugui tenir un benefici.