La Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran, el Govern d’Andorra i el Govern de França milloraran la col·laboració per a la gestió coordinada en matèria de fauna salvatge i espècies cinegètiques en l’espai transfronterer pirinenc, amb l’objectiu d’augmentar l’eficàcia dels serveis i actuacions comuns. És la primera vegada que es duu a terme una gestió coordinada de totes les administracions competents en fauna salvatge i activitats cinegètiques al massís del Pirineu.

L’acord  l’han signat la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat  del Departament de Territori i Sostenibilitat, Marta Subirà; el director general dels Agents Rurals del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, Marc Costa; el sindic d’Aran, Carlos Barrera; el director general de l’Oficina Nacional de Caça i Fauna Salvatge de la República de França, Olivier Thibault; el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, Marc Rossell, i el director del Cos de Banders del Govern d’Andorra,  Miquel Rossell.

En l’acte de l’acord també hi han participat el conseller de Territori, José Antonio Boya, el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural, José Enrique Arró, i el tècnic del departament de medi ambient del Conselh Generau d’Aran, Ivan Afonso.

Durant la roda de premsa posterior a la signatura, els representants del Govern català han destacat la bona entesa entre les quatre administracions per formalitzar una col·laboració transfronterera que ja existia a nivell pràctic i que amb la signatura de l’acord passa a ser oficial i ratifica la gran tasca conjunta feta en els darrers anys.

El sindic d’Aran, Carlos Barrera ha expressat la satisfacció de totes les parts en rubricar-se un acord que consolida el futur i permet tenir criteris homogenis per treballar en una mateixa línia.

Per part del Govern d’Andorra, Marc Rossell ha remarcat que les actuacions que les quatre administracions implicades desenvoluparan dins aquests àmbits de treball van encaminades a millorar l’intercanvi d’informació, elaboració d’estratègies i intervencions en comú, l’intercanvi de materials i pràctiques per millorar l’efectivitat i l’eficàcia dels serveis i la millora de la capacitació del personal implicat mitjançant la realització conjunta i coordinada de formació pròpia dels seus àmbits de competència.

En els darrers anys la Generalitat, el Govern d’Aran, d’Andorra i França han treballat conjuntament en matèria de medi ambient, impulsant accions coordinades. En concret, una col·laboració activa entre l’Oficina Nacional de Caça i Fauna Salvatge de la República de França (ONCFS) i el Cos d’Agents Rurals del DARP per a la realització de serveis fronterers en temes de medi ambient, caça i fauna salvatge. També entre el Conselh Generau d’Aran i la Generalitat de Catalunya a través de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat-Conselh Generau d’Aran, i entre el Govern d’Andorra i la Generalitat en projectes ambientals transfronterers.

L’acord es configura com una eina per a la millora d’aquesta cooperació en diversos àmbits de treball:

  • La planificació, el seguiment i la gestió de la fauna salvatge i de les espècies cinegètiques.
  • Les actuacions tècniques de suport a la gestió de la fauna salvatge i de les espècies cinegètiques.
  • La vigilància, la inspecció i el control de la fauna salvatge i espècies cinegètiques i dels seus hàbitats.
  • La formació del personal implicat en aquestes tasques.

Les actuacions que les quatre administracions implicades desenvoluparan dins aquests àmbits de treball van encaminades a millorar l’intercanvi d’informació, elaboració d’estratègies i intervencions en comú, l’intercanvi de materials i pràctiques per millorar l’efectivitat i l’eficàcia dels serveis i la millora de la capacitació del personal implicat mitjançant la realització conjunta i coordinada de formació pròpia dels seus àmbits de competència. Aquest acord té una vigència de quatre anys.

Comissió de seguiment per concretar propostes

Per tal de fer el seguiment i control de l’execució d’aquest acord, es constitueix una Comissió de seguiment formada per dos representants de cada part, que es reunirà com a mínim anualment. El grup s’encarregarà de definir les actuacions a realitzar en el marc d’aquest acord, del control i el seguiment, i del calendari de treball, així com  de coordinar l’intercanvi d’informació, entre altres.

Info i fotos: Generalitat de Catalunya