L’Ajuntament de Naut Aran ha fet públiques mitjançant bandos, diverses ofertes de treball de durada temporal per un auxiliar administratiu a l’Ajuntament, 10 plaçes de peons de neteja i jardineria per a la brigada municipal i una de Taquiller/a –Socorrista a la piscina de Salardú.

La plaça d’auxiliar administratiu tindrà el seu lloc de treball a les oficines municipals de l’Ajuntament, que necessita temporalment un reforç en les tasques administratives, d’atenció telefònica i al públic a més de les tasques d’organització de documentació, arxiu i cadastre entre altres.

Els interessats en les places de peons de neteja i jardineria tindran destinades les tasques  relacionades amb les de neteja de la via pública, manteniment i jardineria de les zones verds del Municipi, edificis municipals i treballs de pintura.

Per la seva part, la plaça de taquiller/a – socorrista té com a funció la de de control d’accés al recinte i cobrament de les taxes, neteja i conservació del lloc de treball i la substitució dels socorristes al seu torn de l’hora de dinar o de absència justificada en la piscina de Salardú.

Els requisits comuns imprescindibles de totes les ofertes són tenir 18 anys complerts, el certificat d’escolaritat i no haver estat separat del servei a l’Administració Pública en virtut d’un expedien disciplinari ferm, ni estar inhabilitat o suspès per a l’exercici de les funcions publiques

Les ofertes de auxiliar administratiu i socorrista tenen a més els requisits obligatoris de la possessió de la titulació relacionades amb les seues matèries i residir en el municipi del Naut Aran.

Tota la informació d’aquestes ofertes de treball es troben a les oficines de l’Ajuntament de Naut Aran al carrer Balmes, 2 de Salardú.