Del 24 al 28 de juliol es realitzarà un curs d’Aigües Termals a les instal·lacions de l’Alberg de Salardú organitzat per l’Universitat de Lleida i amb el patrocini, entre d’altres, del Conselh Generau d’Aran i amb visites als balnearis de Les, Arties i Tredòs de la Val d’Aran.

L’objectiu principal del curs és presentar els conceptes i les eines per estudiar l’origen, el funcionament i les aplicacions lúdiques i terapèutiques de les aigües termals i mineromedicinals. Es descriuran els processos que intervenen en l’origen i en la composició fisicoquímica de les aigües termals i mineromedicinals, així com la seua explotació adient, per assegurar en el temps la preservació del recurs i la constància de les característiques fisicoquímiques.

Es presentaran eines avançades de gestió i protecció dels sistemes termals i d’aigües mineromedicinals. Finalment, el curs abordarà els efectes terapèutics de la hidroteràpia: biològics, psicològics i simbòlics.

Es treballarà l’origen i la distribució dels fluxos de calor a la Terra; l’origen, l’evolució i l’estructura geològica dels Pirineus; els sistemes d’aigües termals i mineromedicinals, la seva gènesi i naturalesa; la composició física i química de les seves aigües, i la hidroteràpia i la terapèutica.

El curs serà eminentment pràctic, amb visites i explicacions a establiments termals catalans i francesos i s’adreça a estudiants i professionals de disciplines naturalistes, d’enginyeria, de gestió de recursos naturals, d’aplicacions terapèutiques de les aigües termals i mineromedicinals, gestors turístics i ambientals, gestors de balnearis i spa, fisioteràpia, Treball Social i Infermeria, i a tots aquells encuriosits per gaudir de la natura.

PROGRAMA

Dilluns 24  

09.30-10.00h: Presentació del curs i del professorat. Col·loqui sobre interès i procedència del alumnes (Josep M. Màsich)

10.00-11.30h: La Terra, origen i estructura interna. Dinàmica litosfèrica. Origen i distribució dels fluxos de calor (Carles Balasch)

12.00-14.00h: Formació i evolució del Pirineus. Estructura geològica dels Pirineus. Aqüífers, origen i funcionament (Manel Pascual)  

16.00-18.00h: Aqüífers, origen i funcionament. Metodologia d’estudi (Manel Pascual)  

Dimarts 25  

09.30-11.30h: Manifestacions termals i aigües mineromedicinals, gènesi i naturalesa (Josep M. Màsich)

16.00-18.00h: Hidroteràpia i terapèutica II (Jaume Baró)

Dimecres 26

09.00-16.00h: Visita als balnearis de Les, Arties i Tredòs. Origen i funcionament del sistema hidrotermal, característiques de les seves aigües i aplicacions terapèutiques (Carles Balasch, Josep M. Màsich, Manel Pascual i Jaume Baró)

Dijous 27

09.00-16.00h: Visita a la ciutat de Bagneres de Luchon (França) per veure’n l’arquitectura balneària. Visita a les instal·lacions termals de la ciutat Origen i funcionament del sistema hidrotermal, característiques de les seves aigües i aplicacions terapèutiques (Carles Balasch, Josep M. Màsich, Manel Pascual i Jaume Baró)

Divendres 28

09.00-13.00h: Visita al balneari de Caldes de Boí, el balneari amb més diversitat de tipus d’aigües termals Origen i funcionament del sistema hidrotermal, característiques de les seves aigües i aplicacions terapèutiques Avaluació del curs i posada en comú dels resultats i de les conclusions. (Carles Balasch, Josep M. Màsich, Manel Pascual i Jaume Baró)