La Taula serà el marc de col·laboració estable entre els actors públics i privats implicats en el funcionament, manteniment i desenvolupament d’aquestes estacions, principal motor econòmic a les comarques de muntanya dels Pirineus.

 

 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va presidir la creació de la Taula estratègica de les estacions de muntanya amb l’objectiu d’establir un marc de cooperació estable entre els actors públics i privats implicats en el funcionament, manteniment i desenvolupament d’aquestes estacions, que són un dels principals motors econòmics a les comarques de muntanya dels Pirineus. En temporada hivernal són el principal factor inductor de creixement i generació de rendes i ocupació.

Durant la reunió es va acordar ampliar els membres de la Taula amb els 16 alcaldes dels municipis que tenen una estació d’esquí al seu terme, així com amb els representants de la Federació Catalana d’Esports d’hivern (FCEH) i de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Una vegada constituïda la Taula, es va encarregar la redacció d’un Llibre Blanc sobre les estacions de muntanya a Catalunya per tal que, a partir dels problemes estratègics de les estacions, proposi una política governamental a llarg termini, amb línies d’acció concretes a curt termini.

 

 

Les estacions d’esquí i de muntanya generen un impacte directe territorial de 250 milions d’euros, segons fonts del sector, més un impacte indirecte i induït a les comarques de muntanya que pot arribar als 500 milions. Per cada lloc de treball que es crea en una estació amb remuntadors, se’n poden arribar a crear 5 a la comarca i a l’entorn de la muntanya. Un dels objectius de la Taula i els seus grups de treball serà delimitar exactament aquesta generació de riquesa i ocupació a les comarques de muntanya.

La Taula també va acordar la constitució de quatre grups de treball: el de promoció del turisme de neu i de muntanya; el d’ordenació del territori, polítiques ambientals i medi natural i canvi climàtic; el d’infraestructures, accessos a les estacions i mobilitat, i el d’esquí nòrdic.

 

 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya