Una empresa concessionaria que invertirà 450.000€ construirà a Arties un aparcament subterrani que comptarà amb un total de 20 places, al carrer Pelegrín, atenent a les demandes dels veïns d’aquesta zona de la població.

El pressupost destinat a la construcció d’aquesta infraestructura és de 450.000 euros i es preveu que les obres comencin el més aviat possible, perquè els veïns  en puguin gaudir de cara a la próxima temporada d’hivern, quan la localitat incrementa els seus habitants de manera exponencial.

L’empresa concessionària  durà a terme l’obra i en gestionarà la infraestructura i l’explotació.

Per realitzar-ne la construcció, es tindrà en compte la proximitat del riu de Valarties per evitar futures filtracions d’aigua o d’altres problemes que se’n puguin derivar.